Kéo và thả JPG để lưu nó trước tiên thành PDF. Nó trở nên phức tạp hơn khi bạn phải […]